Det har ingen betydelse vem som behandlar en anställd illa. Om man inte har möjlighet att försvara sig själv, så måste arbetsgivaren ta sitt ansvar.

För en chef kan det vara ”lättare” att ta ställning och skydda sin personal när hotet kommer från en patient, kund eller klient etc. Det är mycket besvärligare att skydda och hjälpa när problem uppstår internt på arbetsplatsen. Chefen ska då vara objektiv och lyssna både på din och kollegans klagomål för att sedan reda ut arbetssituationen för er båda. Det är inte alla chefer som förstår eller kan ta detta ansvar, utan de väljer hellre att ingenting göra.

Du har blivit allvarligt förolämpad av din kollega. Du kan med stöd av arbetsmiljölagen kräva av chefen att din arbetssituation genast förbättras.

Om du själv har ”givit igen med samma mynt” emot kollegan, så är det fråga om en ömsesidig konflikt. Ni har då båda, såväl som chefen, intresse av att lösa upp denna. Det kan vara bra att begära hjälp med konflikthanteringen från till exempel företagshälsovården.