Arbetet förlorade sin mening när ekonomisk effektivitet blev viktigare än omsorgen om klienter, patienter och elever.
Det visar en rapport från Yrkesmedicin i Stockholms län.
Rapporten är en förstudiet till ett större projekt om psykisk hälsa, PART-projektet.

Man fann även två andra mönster som framkallar stress i arbetslivet. Människor i yrken utan klara regler riskerade att drunkna i obegränsade krav vilket ledde till att de inte fick tillräcklig återhämtning. Ett tredje mönster fann man hos människor med en stark ”vi-känsla” på jobbet.
Omorganisationer och annat som utmanade denna trygghet kunde leda till depressioner.

Stressmönstren har vaskats fram ur en psykiatrisk intervju som gjorts med 1 100 personer.