I snart ett år har en avdelning på Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus haft det nya systemet på försök.

OB-ersättningen på vardagnätter sänktes från 29 kronor i timmen till 17 kronor, och höjdes på helgen från 36 till 50 kronor för såväl dag som natt. Samtidigt höjdes ersättningen för de helgdagar då flest vill vara lediga, som julafton, midsommarafton och nyårsafton, medan mindre viktiga helgdagar som annandag jul och pingst inte ger mer än en vanlig helg.

Den sammanlagda ob-ersättningen blir lika hög i det nya systemet som i det gamla.

Strax innan avdelning B2 började med den nya ob-ersättningen infördes ett system med önskeschema, där de anställda själva får sätta upp sig för de tider de vill arbeta.

Skötaren Johan Svenningsson har varit med och jobbat fram systemet, och tycker att det fungerar väldigt bra. Han berättar att de alltid jobbat flexibelt på avdelningen, till exempel täckt upp med flextid för frånvaro och i gengäld kunnat ta ut flexledigt närhelst man önskar.

Han är också nöjd med de nya ob-tilläggen. De motsvarar verkligheten bättre eftersom de flesta upplevt det som ”mer obekvämt” att jobba helg än att jobba natt.

Han förklarar det med att nätterna är ganska lugna på Karsudden. Det är inte, som på till exempel ett sjukhem, patienter som ska vändas och katetrar som ska tömmas. Ändå måste det av säkerhetsskäl alltid vara minst två personer i tjänst på varje avdelning.

Det nya schemasystemet infördes i början av år 2000, men det tog några månader till att förhandla fram ob-systemet.

Claes Dahlqvist, huvudskyddsombud och förhandlingsansvarig för Kommunal, säger att det som framförallt tog tid var att se till att avtal och lagar om flextid, övertid och mertid följdes i det nya systemet.

Det nya ob-systemet ska utvärderas i maj. Före dess vill Claes Dahlqvist inte säga om det är bättre eller sämre. Han har hört några missnöjda röster, men de flesta verkar nöjda.

I det nya systemet får den som kan tänka sig att växla mellan dag- och nattarbete 500 kronor extra i månaden. De flesta växlar nu mellan dag och natt. En fördel med det är att man inte riskerar att fastna på natten och förlora kompetens. Claes Dahlqvist tycker dock att det finns en tendens att underskatta hälsoriskerna. Det är farligare att växla än att jobba enbart natt.

— Men om arbetsgruppen tycker att det är bättre finns ingen anledning att bromsa, säger Claes Dahlqvist.