När jag läser din fråga undrar jag vem som är chef. Om du begär semester en och en halv månad innan du ska ha den har din chef alla möjligheter att planera för det. Principen är att om du inte fått något negativt besked om semester 14 dagar efter det att du lagt in om den, så är den att betrakta som beviljad. Du ska inte behöva vara orolig eller rent av sjukskriva dig för att din chef inte sköter sitt arbete. Underförstått så överlåter chefen ansvaret för arbetet på er anställda när hon/han inte ger besked och det skapar dåligt samvete och i sämsta fall osämja i arbetslaget. Alla vet, inklusive din chef, att ska man ut och resa så måste bokning ske i god tid.

Arbetsgivaren kan säga nej till semester, men måste då motivera sitt avslag med sakliga skäl. Nämnas bör också att arbetsgivaren kan kalla in personal som har semester om det uppstår ”katastrofsituationer.”

Kräv av din chef att få besked senast 14 dagar efter det att du har ansökt om semester.