Tillsammans med Kommunförbundet ska nu Landstingförbundet försöka skapa förutsättningar för ”en god och jämlik utveckling” av befolkningens hälsa.

Förbunden bedriver hälsoarbetet via sina medlemmar, det vill säga sjukhus och vårdinrättningar. Tanken är att via dem sprida kunskap om bättre matvanor, att få folk att motionera och sluta röka. Flera organisationer, bland annat Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden och Läkare mot tobak, har för detta ändamål bidragit med pengar till en broschyr om rökstopp.

— Men det får inte bli pekpinnar. Det viktiga är att må gott och ha ett hyggligt liv. Kost och motion är grundpelarna, sen har vi det andliga. Individen måste välja det som passar den bäst, säger projektledaren på Landstingsförbundet, Marianne Boivie.

Samtidigt har Landstingsförbundet beslutat ställa sig bakom förslaget till en nämnd som ska avgöra vilka läkemedel vi i framtiden ska finansiera via skattsedeln. Förslaget finns med i den statliga utredningen ”Den nya läkemedelsförmånen”.

— Med dagens subventioneringssystem kan det ifrågasättas om det är väl använda resurser att satsa 300 miljoner kronor per år på receptbelagda läkemedel mot övervikt när landstingen för samma pengar skulle kunna anställa 900 dietister, säger Landstingförbundets VD, Bibbi Carlsson.