Att anmäla arbetsskada kan var känsligt i ett yrke där man arbetar nära vårdtagaren.

Gruppen har fler anmälda arbetsolyckor och något färre arbetssjukdomar jämför med samtliga sysselsatta i landet.
Hälften av de anmälda arbetsskadorna är arbetsolyckor utan sjukfrånvaro.

Arbetsolyckor vid lyft och skador orsakade av annan person är 2-3 gånger vanligare bland personliga assistenter jämfört med samtliga yrkesgrupper. Genomsnittliga sjukfrånvaron på grund av olycka på jobbet var 40 dagar 1999 jämfört med 33 bland samtliga.

Läs mer: www.av.se Korta sifferfakta Nr 2, 2001