Det som varit kan du inte påverka. Men du kan släppa, gå vidare och påverka framtiden.
Du kan fortsätta med det du redan är på god väg att göra: att bygga upp ditt självförtroende och din självkänsla genom att se framåt.
Du beskriver en mycket tragisk historia och jag tycker att du har gjort många saker på din väg mot ljuset, sådant som du har lärt dig mycket av. Det kommer att ta tid för dig att bygga upp tillit till ”chefer” eller kanske handlar det om tillit till människor i allmänhet.
Att befinna sig i kris tar oerhört mycket energi. Några av de saker jag vill lyfta fram som du har gjort och som hjälpt dig vidare är att du söker fakta direkt från källan och att du konfronterat det du har hört för att ta reda på om du fått riktig information.
Du söker stöd och hjälp. Jag tycker att du skall vända dig till din fackliga representant igen, med dina funderingar om den tjänst du nu har sökt.
Fortsätt på den väg du har valt och lycka till!