Så här får det inte vara! Din arbetskamrat riskerar att slita ut sig!

Det är bussigt att hjälpa en kamrat som har mycket att göra, men i det här fallet är det faktiskt ingen bra lösning. Risken är att ni hjälper till att dölja olagliga missförhållanden. Arbetsgivaren kan få en föreställning om att det fungerar bra och åtgärdar därmed inte problemen.

Ta därför istället genast kontakt med skyddsombudet eller huvudskyddsombudet och slå larm! Om ingenting händer ska skyddsombudet sedan anmäla saken till Yrkesinspektionen.

Glöm inte att först prata med din arbetskamrat om hur du tänker göra.
Du är värd all heder som engagerar dig och bryr dig om hur andra har det. Om fler gjorde som du skulle många problem minska.