Det finns inga regler om hur kort en arbetsdag får vara. Det som finns reglerat är bara hur långa de får vara.

När scheman bestäms tycker jag att det måste finnas rimlighet i hur korta arbetspass man gör, även om det inte finns regler för det. Som anställd har man rätt att få känna att det är rimligt att göra ett arbetspass. Har man dessutom lång resväg och ett arbetspass på ett par timmar kan det kännas mindre motiverat att arbeta.