Detta är ett problem som säkert många upplever i tider när det är svårt för unga människor att få arbete. Lagstiftningen och dess tillämpning hänger inte riktigt med i samhällsförändringarna.

Även om man är 21 år och betraktas som vuxen betyder det inte att man har möjlighet att få egen bostad, för det hänger ihop med att ha arbete.

Sedan kan man ha synpunkter på samordningen mellan olika system. Jag tycker att du ska ta kontakt med politikerna i socialnämnden för att tala om vilka faktiska effekter systemen har. Det är trots allt möjligt för kommunen att själv sätta regler för delar av socialtjänstlagen, det är fullt tillåtet att vara generösare!!