Det är nog läge att åter diskutera problemet med din arbetsledare. Problemet är inte litet, eftersom det kan gå ut över både privatliv och arbetsliv. Om du inte kommer någon vart, kontakta din fackliga representant för en gemensam diskussion med arbetsledaren. Det finns ju lösningar! Kanske flextid eller ”tvättstugeschema” för hela gruppen, där man får poäng och kompensation i någon form för de mest tärande passen.