Det är upprörande och personligt kränkande att du blivit anklagad och avpolletterad utan att det gjorts någon utredning. Du har blivit dömd utan att få försvara dig. Men arbetsgivarna har hittills haft små skyldigheter när det gäller korttidsanställda.

Kommunal, såväl som andra fackförbund, vill förbättra rättigheter och anställningsförhållanden för de korttidsanställda. Frågorna är därför angelägna och högaktuella.

Du fick sluta din anställning före årsskiftet och har därför inte någon större nytta av den nya lagstiftning som du kan läsa om i faktarutan här bredvid. Men eftersom du jobbat så länge, borde du ha företrädesrätt, om kommunen utlyser lediga hemtjänstjobb. Detta bör du tala med ditt fack om.