Du bör ta en diskussion med dina arbetskamrater och din arbetsledare och fråga om det är möjligt att lägga om schemat. Kanske vill någon annan byta med dig, någon som inte har något emot tidiga morgnar och som hellre slutar lite tidigare i stället?

Rättvisa betyder ju inte att det måste vara lika för alla. Vi har olika förutsättningar och behov. Kanske kan till och med fler bli hjälpta om ni tar ett samtal!