– Jag är jätteglad. Det man har gjort nu är att säga att det på riktigt måste finnas en rimlig balans mellan krav och resurser i sjukvården, säger Kommunals huvudskyddsombud, undersköterskan Johnny Sundling till Arbetet.

Det var han, som tillsammans med Vårdförbundet, vände sig till Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder.

Och myndigheten håller alltså med om skyddsombudens beskrivning av problemen.

Leder till höga sjuktal

Enligt Johnny Sundling har man en genomsnittlig beläggning på 120 procent, alltså betydligt fler patienter än det finns resurser för.

Han framhåller att överbeläggningarna skapar en etisk stress och press hos vårdpersonalen, att man känner att man inte kan ta hand om patienterna på ett bra sätt.

– Jag jobbar på akuten och det kan vara att man vet att någon äldre människa har kissat ner sig i sin säng, men man hinner inte springa och byta på dem. Det skapar en dålig känsla av att jag inte har gett en god och professionell vård, säger Johnny Sundling.

Den höga arbetsbelastningen leder också till höga sjuktal. Enligt Johnny Sundling är de mellan 10–15 procent på vissa avdelningar. Något som ytterligare ökar pressen på dem som jobbar.

”Det har funkar så där”

Det är inte första gången Arbetsmiljöverket hotar Östra sjukhuset med vite. För drygt ett år sedan krävde myndigheten åtgärder mot en situation med ”extremt tung arbetsbelastning” med övertid, dubbelpass och ohälsa för personalen.

Kravet var att arbetsgivaren skulle ta fram tydliga prioriteringslistor, alltså vilka arbetsuppgifter personalen skulle välja bort i pressade situationer.

– Vi har kunnat konstatera att det har funkat så där. Dels har arbetet inte riktigt blivit genomfört, dels har prioriteringslistorna inte blivit så bra som tanken var, säger Johnny Sundling.

Chefen håller med i kritiken

Sjukhuset har på sig till den 6 oktober att inkomma med en undersökning av arbetsbelastningen för de anställda och ta reda på om resurserna är tillräckligt för kraven i arbetet.

Utifrån den undersökningen ska man sedan göra en riskbedömning och vidta åtgärder som ska leda till ”minskade krav i arbetet och/eller till att resurser för arbetet tillförs”.

I en skriftlig kommentar säger verksamhetschefen Sofia Ekdahl att man ”tar frågan om organisatorisk och social arbetsmiljö på stort allvar”.

Delar du bilden att arbetsbelastningen är för hög?
– Verksamheten instämmer i att det förekommer både längre och kortare toppar i patientflöden som leder till att antalet medarbetare är för få och därmed arbetsbelastningen för hög. Verksamheten kommer därför nu att undersöka den upplevda arbetsbelastningen hos medarbetare liksom dess orsaker och därefter identifiera förbättringsområden och vidta åtgärder
 
Vilka åtgärder är aktuella för att komma till rätta med problemen?
– Vi ämnar ha en plan för aktuella åtgärder den 6 oktober som är den tid vi fått från AMV att undersöka, utarbeta en åtgärdsplan och börja vidta åtgärder. Under tiden fram tills dess arbetar vi aktivt med att med tillgängliga resurser göra det bästa av arbetsmiljön för våra medarbetare, genom daglig styrning av patientflöden, översyn av bemanning och prioriteringar.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder som ska minska kraven i arbetet och/eller tillföra resurser. Hur ser du på det?
– Vår förhoppning och uppgift är att vi ska hitta åtgärder som leder till just detta.

Artikeln är tidigare publicera i Arbetet som tillsammans med KA och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.