Det är ont om vikarier inom ambulanssjukvården i Jönköping. Arbetsgivaren har då bestämt sig för att vara restriktiva med övertid och med att ersätta personal vid sjukluckor.

I stället har de valt att ställa flera ambulanser. Exempelvis har länens näst största stad, Värnamo med 34 000 invånare, endast en ambulans på helger och nätter.

– Folk är jätteoroliga, säger Lars Svärd.

Livet hängde på en tråd

Han berättar om ett konkret exempel nyligen där det hängde på en skör tråd att det fanns en ledig ambulans. Patienten hade fått en allergisk chock men Lars och hans kollega hann dit och lyckades rädda livet.

Han menar att den stora risken är att utryckningstiderna förlängs, något som kan få direkta konsekvenser för patienternas liv.

– Är det då kritiskt, till exempel vid hjärtinfarkt, är det inte säkert att personen får den hjälp den behöver.

Ambulanser ställs

Tidigare år har semestrande personal fått ta övertidspass, men nu har regionen sagt nej till det och i stället ”parkerat” ambulanser över sommaren.

– Man har valt att spara pengar och det kommer att drabba tredje man. Det finns så mycket annat att spara på inom vården, vi har en gigantisk administration i Sveriges sjukvård. Man borde spara där i stället för på ambulansen, säger Lars Svärd.

När det är ont om ambulanser skickar SOS Alarm i stället ut brandmän med hjärtstartare.

– De är jättebra, men kan aldrig ersätta en ambulans.

Ingen ljusning i höst

Regionen har även sagt att besparingarna fortsätter efter sommaren på så sätt att man kommer att inte fylla ut sjukluckor då heller.

– Personalen mår inte bra i allt det här. De känner att de inte kan göra ett bra jobb, säger Lars Svärd.

Thomas Gustafsson (S), ordförande för regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård, menar att det inte finns några besparingskrav från politikerna, bara att budgeten varit ”överkonsumerad”. Han säger:

– Jag gjorde ett verksamhetsbesök på ambulansen senast i dag. Då var jag där 1 timme och 45 minuter och det kom ett larm under den tiden. Vad jag vet om har vi inte haft några incidenter där vi inte uppfyller kraven på utryckningstider. Det finns inte en region som kör alla ambulanser under sommaren.