Kan vi kräva kompensation för jourtiden?

På min arbetsplats har vi uppehållstjänst och sovande jour på natten enligt bilaga J. Kan vi kräva lokala förhandlingar gällande jourtiden? Vi tycker att det är fel att den skall räknas in i den totala arbetstiden och att vi inte får full ersättning för hela den tid vi måste vara på plats. Kan vi förhandla oss till någon kompensation?

Jocke


Kommunal kan alltid förhandla

SVAR: Ja, Kommunal har alltid möjlighet att begära förhandling med arbetsgivaren för att försöka få bättre villkor för våra medlemmar. Vad förhandlingen resulterar i är däremot inte givet. 

Bilaga J gäller för de som arbetar inom funktionshinderområdet (LSS) och reglerar bland annat att halva jourtiden ingår i din sysselsättningsgrad och därmed är den också betald. Ta kontakt med Kommunal lokalt för att se hur ni på bästa sätt kan komma vidare i frågan.