Har jag rätt till kvalificerad övertid?

Det händer att vi måste jobba övertid på kvällen på grund av dålig planering eller för att hinna med dokumentationen. Chefen för den kommunala hemtjänsten där jag jobbar vill att den tiden ska läggas i den frivilliga tidsbanken. Jag jobbar heltid och vill ha pengar och kvalificerad övertid. Har jag rätt till det? 

AF


Beordrad övertid – en förutsättning

SVAR: Nej, inte om den inte är beordrad. Om man arbetar utöver sin fastställda ordinarie arbetstid så har man rätt till övertidsersättning om övertidsarbetet har beordrats på förhand. I ditt fall verkar inte arbetsgivaren ha beordrat dig att arbeta över utan din arbetssituation varit sådan att du har varit tvungen att stanna kvar efter arbetstid för att hinna dokumentera.

Tidsbank – detta gäller

Det är viktigt att tydligt fråga arbetsgivaren om det är beordrad övertid eller om jag kan tacka nej. Du nämner också en tidsbank så det kan vara så att ni har ett lokalt arbetstidsavtal som reglerar detta. Ta kontakt med kommunal lokalt för att få hjälp att kolla upp vad som gäller på er arbetsplats.