Det är inte bara EU-val på söndag. I Nynäshamn ska invånarna få tycka till om kommunal hemtjänst och i Örkelljunga om personlig assistans. 

Och det har varit ett stormigt år för assistansen i kommunen. 

I fjol införde det politiska styret LOV – lagen om valfrihetssystem – som innebär att brukare får välja bland privata utförare. I samma veva slutade Örkelljunga kommun själva att erbjuda personlig assistans. Och protesterna blev stora.

Protester och namninsamling 

Över 1 200 namnunderskrifter från Örkelljungas invånare samlades in för att kommunen skulle behålla de egna anställda assistenterna. Men så blev det inte. 

– Förändringen behövde genomföras för att nå en budget i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Kristofer Nennestam (M). 

Kommunens personal sades upp och ett privat bolag upphandlades. Resultatet blev en flykt av brukare – och personal som följde med, till andra kommuner och företag. 

Philip Corter, lokal ombudsman på Kommunal i Skåne, säger att han inte riktigt vet hur personalen haft det sedan privatiseringen.

– De fick söka sina tjänster på nytt, vilket har inneburit att medlemmarna fått gå ner i lön eftersom det privata avtalet är annorlunda än det avtal som Kommunal har med SKR. Däremot har vi inte fått några indikationer på att något är fel med de företag som personalen gick till, säger han.

Philip Corter med grått hår, solglasögon och skägg står framför ett rött paraply märkt "Kommunal". Han har på sig en röd jacka. Himlen är delvis molnig och några fåglar syns i bakgrunden.
Philip Corter.

Privatisering sparade miljoner

Kommunstyrelsens ordförande Kristofer Nennestam (M) berättar att man i Örkelljunga haft problem med ekonomin i flera år och att privatiseringen sparade kommunen 6,2 miljoner kronor. Trots protester behövde den genomföras, där och då, menar han. 

Men namninsamlingen ledde till ett beslut om en folkomröstning som alltså ska hållas samtidigt som EU-valet.

Frågan som nu ställs till Örkelljungas invånare är: 

”Örkelljunga kommun bedriver personlig assistans enligt lagen om valfrihet (LOV), där kommunen inte är en utförare. Ska personlig assistans fortsätta att bedrivas på detta sätt?” 

– Det är alltså inte en fråga om att avskaffa LOV utan att tillföra kommunen som utförare, förtydligar Kristofer Nennestam (M). 

”På personalens bekostnad” 

Philip Corter på Kommunal tror att de anställda hade fått bättre villkor om de jobbat för kommunen. 

– Arbetsmiljölagen gäller ju oavsett men den stora skillnaden är ett företag är vinstgivande och den högsta kostnaden för arbetsgivaren är personal. Ska företaget tjäna några pengar blir det på personalens bekostnad, säger han.

Han tror därför att det vore bra att få tillbaka kommunen som aktör för personlig assistans. Den enda risken han ser med det är om personal i så fall behöver söka om sina tjänster igen. 

– Det hoppas jag inte att de behöver.

Kommunstyrelsens ordförande Kristofer Nennestam (M) säger att han inte vill spekulera i resultatet för omröstningen, men poängterar att en folkomröstning är rådgivande och inte garanterar en förändring.