Under pandemin blev det tydligt att varken vården, äldreomsorgen eller sjukförsäkringen var rustad för ett globalt virusutbrott. Men om det fanns någon positiv följd av pandemiåren, så var det att Kommunals frågor uppmärksammades så mycket.

Dag ut och dag in rapporterades det från äldreboenden och sjukhus, där många av Kommunals medlemmar själva smittades på arbetstid. 

I hela landet tog förtroendevalda debatten om smittspridning och arbetsmiljö med både arbetsgivare och i nyhetssändningar. Från fackligt håll kunde vi dessutom peka på situationen och säga ”Titta! De här frågorna hänger ihop med något större!”.

För vår del var kopplingen så enkel att se. Det handlade om våra gemensamma skyddsnät. Att de som bygger Sveriges välfärd måste vara trygga med att den finns där för dem själva den dagen de behöver det.

Regeringen vill jaga sjukskrivna

Det politiska intresset för välfärdsfrågor har svalnat sedan dess. Nu är det andra frågor som dominerar våra nyhetsflöden. Samtidigt är det uppenbart att den moderatledda regeringen tar sats för att ännu en gång börja jaga sjukskrivna arbetare.

I sin iver att sänka skatterna har regeringen tillsatt en utredning som föreslår ett antal långtgående åtgärder för att minska statens kostnader för landets sjuka. 

Det räcker inte att protestera mot regeringens politik. En ny bortre tidsgräns i sjukförsäkringen vore förödande, men våra ambitioner måste vara större än att sätta stopp för det.

Bland annat föreslås ett återinförande av den bortre tidsgränsen, och att sjukskrivnas arbetsförmåga ska bedömas mot hela arbetsmarknaden, inte bara yrket de har i dag.

Det är helt oacceptabelt, för det skulle innebära att människor blev utförsäkrade utan ordentlig rehabilitering för att söka jobb som de omöjligt kan klara av och som kanske inte ens finns på riktigt. 

Avskaffa tidsgränserna helt och hållet

Kommunals medlemmar kan inte leva med den otryggheten och därför behöver vi höja våra röster för att hindra planerna från att bli verklighet. Vi medlemmar bär på mängder av erfarenheter av att smittas eller skada oss på jobbet och dessa erfarenheter måste vi berätta om nu.

För vi vet att en nedmontering av sjukförsäkringen bidrar till större klassklyftor och skapar otrygghet på såväl arbetsmarknaden som för enskilda arbetare.

Men det räcker inte att protestera mot regeringens politik. En ny bortre tidsgräns i sjukförsäkringen vore förödande, men våra ambitioner måste vara större än att sätta stopp för det.

Precis som det är självklart för oss i Sveriges största välfärdsfack att ta täten i frågan om att avskaffa karensavdraget, måste det vara självklart att verka för att avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen helt och hållet. 

Dags för en trygg sjukförsäkring

Det är faktiskt ingen som blir friskare bara för att moderata politiker tycker det. Nej, den som är sjuk har rätt att bli bedömd av läkare och få ordentlig rehabilitering för att återgå i arbete, inte riskera att bli utförsäkrad och anvisad till hittepå-jobb som inte finns.

Kommunals medlemmar går till jobbet varje dag och arbetar hårt för att hjälpa andra, och måste kunna lita på att samhället står bakom dem den dagen de själva behöver det. Det är ju trots allt så en försäkring är tänkt att fungera.