Vem har rätt till konfliktersättning? 

SVAR: Bara de som är medlemmar i Kommunal kan få konfliktersättning. Och det gäller endast dem som är uttagna i strejk eller omfattas av blockaden mot nyanställningar, eller mot arbete på mer- eller övertid. Den som blir medlem innan den 18 april klockan 07.00 kan få konfliktersättning. 

Hur mycket får jag i konfliktersättning? 

SVAR: Cirka 78 procent av din inkomst skattefritt. Ska motsvara ordinarie inkomst plus semesterersättning, när skatten är dragen. Se räkneexempel längst ner.

Får jag ersättning även för uteblivna tillägg som ob, jour- eller beredskapsersättning?

SVAR: Ja om du kan bevisa att du brukar arbeta övertid.  

Vad menas med mertids- och övertidsblockad?

SVAR: Det betyder att du som är deltidsanställd inte får jobba mertid och du som är heltidsanställd får inte jobba övertid. Gäller endast i de kommuner där det eventuellt kan bli mertids- och övertidsblockad.

Vad menas med nyanställningsblockad?

SVAR: Arbetsgivaren får inte anställa nya personer från och med klockan 07.00 den 18 april, i de kommuner där det kan bli blockader. Det gäller även så kallade timanställningar.

Kan jag få ersättning för övertidsblockad?

SVAR: Ja om du kan bevisa att du brukar arbeta övertid. 

Blir jag strejkbrytare om jag jobbar i fall chefen beordrar mertid eller övertid?

SVAR: Om arbetsgivaren beordrar mer- eller övertid på en arbetsplats där varsel om blockad ligger så är detta i strid med lagt varsel och Kommunal kan komma att trappa upp konflikten med nya stridsåtgärder. Om du som arbetstagare blir beordrad att utföra sådant arbete ska du vägra att utföra arbetet och omgående kontakta ditt lokala fack. Den som ändå jobbar mertid eller övertid riskerar att betraktas som strejkbrytare och kan bli utesluten från Kommunal.  

Men om jag är hos en brukare och det uppstår ett behov av att jobba över, om till exempel brukaren har ramlat, vad gäller då?

SVAR:  Även om det är arbetstagaren som själv beslutar att arbeta övertid i enlighet med avtalet, exempelvis för att brukaren ramlat, så utför denne arbete i strid med lagt varsel och riskerar att betraktas som strejkbrytare samt att bli utesluten från Kommunal. Men det är arbetsgivarens ansvar att bemanna upp för att säkerställa att lagt varsel respekteras och följs. En anställd ska aldrig behöva hamna i en sådan här samvetsfråga. Arbetsgivaren bör se till att bemanna tillräckligt.  

Kan timanställda vikarier få konfliktersättning?

SVAR: Ja. Förlorar man inkomst på grund av konflikten så får man konfliktersättning. Om du har inbokade arbetspass eller om du kan visa att du brukar arbeta en viss utsträckning via till exempel lönespecifikation eller ett schema så har du rätt till ersättning om arbetsplatsen omfattas av konfliktåtgärderna.  

Om jag är timavlönad och chefen ringer in mig, kan jag tacka ja när det är konflikt?

SVAR: Nej. Inte under pågående konflikt. För timavlönade är varje inringning en ny anställning, så om det ligger ett varsel med nyanställningsblockad kan en arbetstagare inte tacka ja under pågående konflikt. Om en arbetsgivare under pågående konflikt försöker ringa in timanställda så är detta i strid med lagt varsel och Kommunal kan komma att trappa upp konflikten med nya stridsåtgärder. 

Är det okej som timavlönad att innan den 18 april tacka ja till pass som är inplanerade efter den 18 april?

SVAR: Ja. Lagt varsel gäller inte för anställningar som ingåtts innan den 18 april 07.00.  

Kan jag som timavlönad då också tacka ja till att jobba över?

SVAR: Nej, det ska man vägra att göra och i så fall kontakta sitt lokala fack. 

Påverkas semesterdagarna av strejk?

SVAR: Ja om konflikten blir långvarig. Strejk är inte semestergrundande. Det är därför ersättningen räknas upp med 13 procent så att medlemmen får ersättning som ska täcka eventuella förlorade semesterdagar.  

Om jag hade tänkt ha semester under strejken, vad händer då?

SVAR: Den som redan fått semesterbeviljad får ta ut den. I det varsel som lagts undantar Kommunal de som har semester från stridsåtgärderna tills den dag ledigheten upphör. Samma gäller sjukskrivna, tjänstlediga och de deltar i utbildning. Om du får nej från din chef så ska du vända dig till ditt lokala fack.

Hur stor är Kommunals strejkkassa?

SVAR: Kommunal uppger att konfliktfonden, som det egentligen heter, innehåller drygt 3,8 miljarder kronor.  

Grafik: Så räknas konfliktersättningen ut. Lönen, inklusive + eventuellt ob och jour/beredskapsersättning. På det läggs 13% semesterersättning. 31% dras av, för att motsvara skatten som skulle dragits på lönen.

Källa: Kommunal