Blockaderna berör nyanställningar, mertid och övertid. De förhindrar alltså kommunerna från att anställa ny personal och de kan heller inte beordra befintlig personal för mertid eller övertid.