Anställda i många kommuner och regioner har fått brev där det står att de är krigsplacerade. På en del platser har bara nyckelpersoner placerats och på andra har alla med en tillsvidareanställning placerats.

Det är vanligt att bli placerad på sin vanliga arbetsplats, men i vissa fall menar man att din kompetens skulle behövs mer på andra ställen – då kan du placeras där.

Viktigt att veta är att krigsplaceringen börjar gälla först om regeringen utlyser höjd beredskap – det gör de om det blir en krigssituation eller om det blir en allvarlig kris där det behövs extra mycket resurser.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

I listan nedan ser du om din kommun eller region krigsplacerat anställda.