På morgonen den 7 februari meddelades personalen att de inte skulle komma in och jobba de två nästkommande nätterna, utan stanna hemma med full lön. Sammanlagt åtta personer ersattes i stället av dagpersonal inom hemtjänsten i samma kommun.  

Stina Eriksson var själv ledig vid tillfället, men som skyddsombud för hon hela gruppens talan:

– Vi fick ingen förklaring mer än att det ingår i utredningen.

KA har tidigare skrivit om det kaos som uppstod efter att Säffle kommun dragit in en av nattpatrullens bilar och omflyttat nattpersonal till dagen. Kommunen har tillsatt en utredning som är hemligstämplad.

Avstängningen kom väldigt plötsligt och personalen upplever att de inte fick någon egentlig motivering. Stina Eriksson säger: 

– Om vi hade fått information om vad det här handlar om och vad arbetsgivaren exakt vill utreda, då hade vi kanske haft förståelse. 

Kommunal hölls utanför

Kommunal lokalt är mycket kritiska till att Säffle kommun inte haft en dialog med dem innan åtta personer stängdes av från sitt arbete. Kommunal informerades i efterhand via skyddsombudet.  

– Vi tycker också att det är märkligt att kommunens utredning är hemligstämplad och inte har ett slutdatum, säger Åsa Schützer på sektionen. 

Cathrine Jensen, avdelningschef för vård och omsorg i Säffle kommun menar att inget är hemligstämplat men att utredningen inte är allmän så länge den pågår. Hennes uppfattning är också att ingen blivit avstängd, utan ledig med full lön och att det är en del i den utredning som pågår.  

På KA:s fråga om varför inte Kommunal involverats när det beslöts att personal skulle gå hemma under två nätter säger Cathrine: 

– Jag kan i efterhand se att vi borde haft en dialog med Kommunal innan personalen meddelades.  

Vad som händer framöver kan Cathrine Jensen inte svara på, hon inväntar utredningens resultat och hoppas att det inte drar ut på tiden. Något slutdatum kan hon inte säga.  

Personalen är trött och sliten. De undrar vad de gjort för fel och känner sig inte längre betrodda. 

– Man har blivit misstänksam och hamnar i försvar. Det är så det känns nu, säger Stina Eriksson.

Säffle kommun har tidigare fått tre olika anmälningar. Till Justitieombudsmannen (JO), Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt till Arbetsmiljöverket.