I närmare fyra veckor har undersköterskor och vårdbiträden på äldreboendet Svedjegården, i Ytterhogdal i Härjedalens kommun, jobbat kortare arbetspass. Lina Magnusson är en av flera medarbetare som gått från att jobba åtta timmar till sex timmars arbetsdag, alltså 30 timmar per vecka.

– Jag tycker att det är stor skillnad att få gå hem två timmar tidigare. Då hinner jag varva ner och ha lite fritid även de dagar då jag jobbar. Man har ett annat lugn i sig själv när man vet att man hinner göra saker hemma, säger Lina Magnusson.

Ingrid Björklund, Pia Selander, Heléne Sandström, Helen Strandberg, Urban Berggren och Ingela Lindström.

De tog över själva – jobbar utan chef

På jobbet

Styr sin egen arbetsplats

Vid årsskiftet beviljades Svedjegården ansökan om att bli intraprenad. Med det menas att kollegorna styr själva över sin arbetsplats, schemaplanering och vad pengarna i budget ska användas till. 

Idén att jobba kortare arbetsdagar kom inifrån verksamheten, berättar enhetschefen Åsa Westvall. Nu ska dagtidspersonalen fortsätter med sex timmars arbetsdag på obestämd tid. För nattpersonalen gäller totalt 33 timmars arbetsvecka.

Dock får det inte kosta extra pengar. Orsaken är att Svedjegården inte har fått något tillskott för att genomföra kortare arbetsdagar. I stället kommer man att se över hur man kan minska på onödiga kostnader, till exempel genom att använda vikarier på ett bättre sätt. 

Förhoppningen är att kortare arbetsdagar ska leda till mindre sjukfrånvaro, större engagemang och nöjdare vårdtagare, menar Åsa Westvall. 

Hittat en bra balans

– Tanken är ju inte att vi ska jobba hårdare på kortare tid utan jobba på ett smartare sätt. Risken som jag ser är att personalen bränner ut sig för att man försöker vara dumsnål, vi behöver kommunicera med varandra, säger hon. 

Men undersköterskan Lina Magnusson känner sig trygg med dagens upplägg. Kollegorna är uppdelade i två pass, varav den första gruppen jobbar 07.00 till 13.30. Sedan tar den andra gruppen över och jobbar till omkring 20.00. 

– Jag tycker vi har hittat en bra balans. Min grupp rapporterar ju till de andra när vi går hem, och då stressar man inte eftersom vi vet att de kommer ta över.