När kommunens ekonomi gick back och ryktena gick om att äldreboenden skulle läggas ner tänkte de nu eller aldrig. Snart har personalen Juliagården i Nordmalings kommun bestämt själva i ett år genom intraprenad.

En av dem är chef på pappret men alla beslut tas av gruppen tillsammans. Det fungerar för att det är ett litet boende med bara är tio anställda.

– Vi är trygga med varandra, säger undersköterskan Heléne Sandström.

Mer om intraprenad

Vad är Intraprenad?
Ett sätt för kommuner att låta en enhet bli självstyrande och bestämma över verksamheten. Kommunen är fortfarande huvudman.

Hur sköts en intraprenads ekonomi?
Kommunen ger enheten en klumpsumma. Enheten gör en egen budget där de bestämmer vad pengarna ska användas till, exempelvis hur löneförhöjningar görs eller vilka summor som satsas på mat. Budgeten löper ofta över flera år och de kan ta med sig ekonomiskt överskott eller underskott till nästa år.

Vem är intraprenadens personal anställd av?
Personalen är fortsatt anställd av kommunen. 

Är det bara äldreomsorg som drivs som intraprenad?
Nej, de flesta kommunala och regionala verksamheter kan drivas som intraprenad. Det finns exempel på förskolor, gymnasier, bibliotek och vårdcentraler. Modellen finns runt om i landet, bland annat i Vännäs, Ale, Växjö och flera stadsdelar i Göteborg.

Kan jag få a-kassa när jag är med i intraprenad?
Ja, du är fortfarande anställd och räknas inte som företagare.

Källor: Luleå tekniska högskola, A-kassornas samorganisation, Nordmalings kommun

 I Värmland har personalen på gruppboendet Briggen prövat ett annat sätt att bestämma själva.

– Vi är ett personalkooperativ och har varit det sedan vi startade, säger stödassistenten Mikael Thörsfeldt.

Det betyder att de bestämmer själva över hur verksamheten ska skötas och ekonomin. Bland annat får alla lika lön.

– Vi har aldrig ångrat oss.

Mer om personalkooperativ

Vad är ett personalkooperativ?
Det ett sätt att organisera och driva en verksamhet på. De som är medlemmar äger verksamheten och har kunder. Det kan vara en kommun som köper plats på ett gruppboende. Förskolor och skolor är vanliga som kooperativ.

Måste ett personalkooperativ vara ett företag?
Ja, men ni kan välja en företagsform som passar er, exempelvis ekonomisk förening, aktiebolag eller handelsbolag.

Vilken företagsform är vanligast för ett personalkooperativ?
Det är ekonomisk förening – ni måste vara minst tre medlemmar som är styrelse och jobbar i verksamheten. 

Vem äger ett personalkooperativ?
Det vanliga är att alla som arbetar får chansen att vara delägare/medlemmar. Ofta betalar man en medlemsavgift – det vanliga är att den är låg så att alla ska kunna vara med.

Vem bestämmer i ett personalkooperativ?
Det finns en styrelse. I mindre kooperativ är ofta alla med i styrelsen. Men oavsett storlek är alla medlemmars röster är lika värda.

Måste alla vara medlemmar och delägare i ett personalkooperativ?
Nej, det kan finnas anställda som inte är medlemmar i kooperativet.

Är jag företagare om jag är med i ett personalkooperativ?
Nej, inte automatiskt. Det beror på hur mycket inflytande du har över företaget. Är du ordförande räknas du som företagare.

Kan jag få a-kassa när jag är med i ett personalkooperativ?
Ja, men det beror på vilken a-kassa du tillhör och hur mycket du vill stämpla. De tittar på hur mycket inflytande du har över verksamheten. Har du mycket inflytande över verksamheten, som exempelvis en ordförande, så räknas du som företagare. Då får du oftast inte a-kassa på deltid eftersom företagare sällan har rätt till det. Däremot har du alltid rätt till a-kassa på heltid om du går ur kooperativet helt. Då är du inte företagare längre.

Källor: Coompanion, Kommunals a-kassa, A-kassornas samorganisation