Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Väldigt få personliga assistenter berörs av detta avtal som bara gäller till den 31 mars i år. Några enstaka arbetsgivare finns på avtalet som är det sista assistans-avtalet Kommunal och Sobona tecknar. Efter den 31 mars går de anställda över på PAN-avtalet, ett avtal som gäller personliga assistenter i kommunerna, som anställs på brukarens anmodan samt anhörigvårdare.

Vilka löneökningar blir det?

SVAR:  Löneutrymmet som ska fördelas individuellt är lägst 6,80 kronor per timme.

Lönerna höjs från och med den 1 november. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad någon viss löneökning. 

Lägstalönerna höjs till 130,70 kronor/timme för den som fyllt 19 år. Också det från 1 november 2023. Det motsvarar omkring 21 500 kronor per månad på heltid.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR:  Ersättningar och tillägg höjs från den 1 januari i år med 4,1 procent.

I och med detta avtal är nu 2023 års avtalsrörelse avslutad för Kommunals medlemmar.