Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan har drygt 200 barnskötare i landet vidareutbildat sig till specialistbarnskötare sedan utbildningen startade 2019. Den finns på flera håll i landet, bland annat Sundsvall, Göteborg och Malmö.

Daglem Nilsson utbildade sig på Campus Nyköping. Det tog två år på deltid och hon blev färdig i juni 2022. Hon är nöjd:

– Man får mer insyn i hur man kan utforma lärmiljöer för barnen. Och att kunna sätta ord på det vi gör, så att man vet varför man gör det man gör.  

Nya arbetsuppgifter

Den nya yrkestiteln har lett till att hon har fått jobba mer med det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan hon arbetar på, Munktellstadens i Eskilstuna.

– Det har varit jätteroligt att få det förtroendet.

Och det syns alltså också i lönekuvertet, en tusenlapp mer i månaden.

Har du planer på att även utbilda dig till förskollärare?

– Ja, det är ju nästa steg nu när man har fått känna på det. Just nu fungerar jag som ett pedagogiskt stöd åt förskollärare, varför inte ta nästa steg?