Finns det någon gräns för hur kallt det får vara när man jobbar? 

SVAR: Nej. Det finns ingen gräns för vilken temperatur det ska vara på en arbetsplats, men Arbetsmiljöverket rekommenderar att det ska vara mellan 20 och 24 grader inomhus vid stillasittande arbete.

Vid utomhusarbete får man se på olika faktorer. Dels hur kallt det är, dels om det blåser. Om det blåser ökar kyleffekten. Hur pass rörligt ditt arbete är kan också spela roll. Oavsett ska det gå att ta pauser i uppvärmda utrymmen. 

Vad händer om jag inte kan ta mig till jobbet? Riskerar jag löneavdrag?

SVAR: Ja. Om du inte kan ta dig till ditt arbete utför du inget jobb för din arbetsgivare. Så är du förhindrad att ta dig till jobbet på grund av exempelvis snöstorm kan arbetsgivaren göra ett löneavdrag för frånvaro. 

Har jag rätt att få andra arbetskläder när det är kallt?

SVAR: Kanske. Arbetsgivaren har en skyldighet att riskbedöma sin verksamhet. Om det framgår att personalen kan drabbas av ohälsa på grund av kylan – och arbetsuppgiften måste utföras – har arbetsgivaren en skyldighet att till exempel erbjuda mössa och vantar. 

Jag åker ofta bil när jag jobbar. Vad ska jag tänka på när det är kallt och halt ute? 

SVAR: Mellan den 1 december och 31 mars är det lagkrav på vinterdäck om det är vinterväglag. Om det saknas på tjänstebilen ska du ta kontakt med din chef eller skyddsombud. 

Tänk på att ha bra däck med rätt lufttryck, inte minst gäller det om du har dubbdäck. Ibland kan dubbarna gå inåt och då kan det bli pyspunka. Ett tips är att kontrollera trycket när du tankar. 

Vad ska jag tänka på om jag åker bil och det snöar kraftigt?

SVAR: Det är farligt att köra i snömodd eller slask om du inte kan göra rent rutan. Av samma anledning är det lagkrav på att ha fungerande vindrutetorkare året runt. Se till att du har möjlighet att fylla på spolarvätska och att du vet var du gör det, kanske finns det en extra flaska i bilen också. 

Hur kallt får det vara på förarplats för en buss- eller spårvagnsförare?

SVAR: Det står inget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det, men verket rekommenderar att temperaturen får vara lägst 5 plusgrader, mätt 5 centimeter ovanför stolsdynan. Om man arbetar i fordonet hela tiden bör kupétemperaturen vara lägst 15 plusgrader, även då fordonet står still.

Källor: Peter Larsson, ombudsman Kommunal, rallystjärnan Thina Thörner, Arbetsmiljöverket