Det var i slutet av förra veckan som flera anställda på en förskola, i Göteborgsområdet, inte längre vågade gå till jobbet. Orsaken var att föräldrar hade riktat hot och kränkningar mot flera anställda. 

Det gick så långt att Kommunal och Sveriges lärare la ett gemensamt skyddsstopp. Med det menas att hela förskolan var stängd i två dagar.

Men efter att facken och arbetsgivaren hade tagit fram en handlingsplan, och pratat med personalen, öppnade förskolan på tisdagen. 

Konflikten grundar sig i att föräldrar känner en oro över sina barns säkerhet – något som lett till att krav har ställts på vilka barn som ska få ingå i barngruppen, enligt en tjänsteanteckning till Arbetsmiljöverket.

Nu meddelar Göteborgs stad, i ett mejl till KA, att en polisanmälan kommer att göras. Exakt vad det handlar om vill de inte kommentera.

Sedan tidigare har en förälder lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen. Föräldern skriver bland annat att förskolan brister i sitt tillsynsansvar och att barn har blivit slagna av andra barn. 

Hot i sociala medier

De senaste dagarna har händelserna diskuterats i sociala medier och fler hot har riktats mot förskolan.

På Kommunal har man nära kontakt med de medlemmar som jobbar där, säger Winnie Kavsjö, huvudskyddsombud på Kommunal. 

– Förskolepersonalen ville öppna igen och vi har stöttat dem och sagt att de inte har gjort något fel. De kan inte besluta om vilka barn som får vara där och kan inte heller berätta vilka insatser ett annat barn får. Det kan vara svårt för andra att förstå, säger hon.

Winnie Kavsjö tycker att det är orättvist att personalen har drabbats så hårt. Den som har ansvaret över barnens miljö, och beslutar om till exempel stöd och resurs för olika barn, är rektorn. 

Winnie Kavsjö, huvudskyddsombud på Kommunal, med långt hår poserar för ett foto.
Winnie Kavsjö, huvudskyddsombud på Kommunal.

Barnskötare: ”Förstår också föräldrarna”

En som tycker att situationen har eskalerat är barnskötaren Dalia Al-Sadi. 

– Det är klart att man inte mår så bra när man läser allt som skrivs, men vi är flera som har valt att inte gå in och läsa mer, säger hon. 

Sedan förskolan öppnade igen på tisdagen har stämningen varit bättre. Då var rektorn på plats fram till stängning för att svara på frågor som kunde dyka upp från vårdnadshavare.

Men de flesta frågorna handlade om hur personalen mådde, berättar Dalia Al-Sadi. 

– Men jag förstår också att föräldrarna tänker på sina barn, det gör jag, säger hon. 

Tycker du att ledningen och rektor har gjort tillräckligt för att förebygga att situationen skulle gå så här långt?

– Vi har den resurs som behövs och det har vi haft redan innan den här situationen uppstod. Rektorn har gjort allt hon har kunnat och vi har fått allt stöd vi kan få. 

Alla barns rätt att vistas i förskolan

Men en sak som inte har skett i den utsträckning man hade önskat, enligt Winnie Kavsjö på Kommunal, är antalet föräldramöten. Dessutom har inga tillbud lämnats in från personalen, något som hon uppmuntrar medarbetare att göra. 

Dock tycker hon att det här är en större fråga som handlar om mer än den enskilda förskolan.

– Självklart skulle vi önska mer resurser och mer personal i allmänhet, men utifrån nästa års budget lär det inte bli bättre. Barn som har särskilda behov har också rätt att vistas i förskolan, säger Winnie Kavsjö. 

Kommunen ska utreda

KA har pratat med Johan Olofson, förvaltningsdirektör för förskoleförvaltningen i Göteborgs stad. Han vill inte kommentera det enskilda fallet, men konstaterar ändå att han vill gå till botten med hur det kunde gå så långt.

Till exempel kan det bli aktuellt att se över allmänna rutiner för när alla förskolor ska ta hjälp högre uppifrån. 

– Vi måste använda den här tråkiga situationen för att lära oss saker, säger Johan Olofson och fortsätter:

– Jag har inte varit med om den här typen av eskalering någonsin tidigare. När vi har fått lite distans kan vi granska noggrant vad det är som har hänt och vad som har föranlett att vi hamnat i den här situationen. Jag har tyvärr inte svaret nu, men jag vill gärna ta reda på hur det kunde bli en sån här eskalering. 

Hur ska ni se till att alla barn är trygga på förskolan?

– Jag kan inte uttala mig om den här specifika förskolan, men generellt gör vi mätningar där vi ställer frågor om trivsel och trygghet till föräldrar. Den bilden jag har är att vi får fin respons och att vi har en god omsorg på våra förskolor. Ibland är det barn som har särskilda behov och då sätter vi in åtgärder. Men vi försöker alltid förbättra oss. 

Johan Olofson, förvaltningsdirektör för förskoleförvaltningen i Göteborgs stad, poserar i blå kostym.
Johan Olofson, förvaltningsdirektör för förskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Vill se mer utbildad personal

Åter till Winnie Kavsjö på Kommunal. Hon skulle vilja se mer personal i förskolan som är utbildade i att stötta barn med särskilda behov, till exempel elevassistenter. 

– Ett exempel är om vi hade haft en modell där pengar från en ekonomisk pott avsätts till varje enskilt barn med behov av extra stöd, utöver den barnpeng som finns idag. Då skulle vi kunna bemanna på ett bättre sätt.

Det här har hänt

Den 14:e december lades ett skyddsstopp av Sveriges lärare och Kommunal på en förskola i Göteborgsområdet. Orsaken var att föräldrar riktade hot och kränkningar mot flera anställda, enligt Kommunal och Sveriges lärare.

Göteborgs stad har meddelat att det kommer göras en polisanmälan om otillåten påverkan: ”vi kan inte uttala oss mer om det utan avvaktar polisens utredning”, skriver man i ett mejl. 

Konflikten grundar sig i att vissa föräldrar känner en oro över om deras barn är trygga på förskolan. En förälder har lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). Föräldern skriver bland annat att förskolan brister i sitt tillsynsansvar. 

Förskolan är öppen igen sedan den 19:e december, då fack och arbetsgivare har tagit fram en handlingsplan och vidtagit säkerhetsåtgärder för personalen.