Lena Pettersson hade varit sjukskriven i tio år när Försäkringskassan i våras plötsligt nekade henne sjukpenning.

Snart 63 år gammal, med utmattningssyndrom och kronisk värk i leder och muskler efter mer än 30 år inom akutsjukvården, tyckte Försäkringskassan att Lena skulle söka jobb.

Någon a-kassa hade hon inte rätt till, då hon varit sjukskriven för länge. 

– Jag har jobbat fackligt och trott att jag sett till att jag satt säker. Men man är så liten i den här världen, säger Lena Pettersson.

Så söker du trygghets­pension

KA reder ut

Hon såg inget annat val än att börja ta ut sin pension i förtid, trots att det innebär sänkt pension. Men en dag gick hon på promenad med en väninna, som berättade att hon läst någonstans att det blivit lättare för utslitna äldre att få sjukersättning.

Prövas mot sitt gamla jobb

Lena Pettersson sökte, och i slutet av september kom beskedet att hon beviljats ersättning. Enligt specialreglerna för äldre prövas hennes arbetsförmåga enbart mot de jobb hon haft de senaste 15 åren.

Och som undersköterska kan hon inte jobba mer, slår Försäkringskassan fast. Faktum är att myndigheten nu bedömer att Lena Pettersson inte kan arbeta med något annat heller.

– Det var en sten som föll från mitt hjärta.

För drygt ett år sedan infördes en reform som politikerna kallade trygghetspension. Den innebar att det blev lättare för de som närmar sig pensionsåldern att få sjukersättning beviljad.

Tanken med lagändringen var att de som slitits ut av ett långt yrkesliv inte skulle riskera att utförsäkras, eller tvingas ta ut förtida pension. 

undersköterskor och porträtt på Maria Nilsson

”Den nya trygghets­pensionen är en skam”

Debatt

Och det gav effekt – framförallt för dem med förslitningsskador, visade en analys av Försäkringskassan i våras. Störst var ökningen i gruppen som har sjukdomar i skelettet, lederna och musklerna. För dem med psykiska diagnoser var ökningen inte lika stor. 

En av tio har stressdiagnoser

Men nu visar statistik som KA begärt ut från Försäkringskassan att fler också får ersättning för psykiska diagnoser. Nästan en av tio som fått sjukersättning och är över 60 år har stressrelaterade diagnoser, som utmattningssyndrom.

– Det har utan tvekan blivit fler psykiska diagnoser, säger Per Jansson, som är analytiker på Försäkringskassan. 

Han påpekar dock att gruppen som fick sjukersättning för psykiska diagnoser var störst redan före lagändringen. Den mest markanta förändringen av införandet av trygghetspension är att de med utslitna kroppar nu beviljas sjukersättning. 

Undersköterskan Lena Pettersson har flera olika sjukdomar, men Försäkringskassan pekade ut tre diagnoser i beslutet om ersättning:  Fibromyalgi i muskler och leder, polyartrit (en slags reumatism) och karpaltunnelsyndrom. 

När kan du gå i pension?

Höjd pensionsålder

När kan du gå i pension? Kolla här!

KA reder ut

Utmattningssyndromet påverkar henne dock också fortfarande och hon tycker att det är positivt att även de som skadats av stress nu har lättare att få sjukersättning. 

– Jag får sådan panik ibland när jag gör något. Det är som att jag inte har någon kraft i kroppen, jag blir helt apatisk.

Slutat ta ut pension

Lena Pettersson har nu stoppat utbetalningen av sin allmänna pension. Däremot går det inte att stoppa uttaget av tjänstepension. Från Försäkringskassan får hon ut 8000 kronor.

Hon tycker att det måste informeras mer om den nya möjligheten för äldre att få sjukersättning, så att inte fler råkar ut för det hon varit med om. Enligt Lena Pettersson berättade inte heller hennes handläggare på Försäkringskassan om de nya reglerna för äldre. 

– Jag har brutit ihop hela tiden och haft fruktansvärd ångest innan jag fick beskedet att jag får sjukersättning. Hade jag inte haft det sociala nätverket som jag haft vet jag inte hur jag hade klarat mig. 

Lena Pettersson är också kritisk till att Försäkringskassan så sent som i våras ansåg att hon kunde jobba trots alla hennes diagnoser och nu i det nya beslutet säger att hon inte klarar något jobb alls på arbetsmarknaden.

– Jag tycker det är skrämmande att man bara kan bli utslängd utan någon hjälp.

Tänk på det här – tre råd från Lena:

  • Ta kontakt med facket. Även om de inte har all kunskap om allting så är det ändå en trygghet och någon man kan bolla med. De försöker också ta reda på vad som gäller. 
  • Kolla vilka regler som gäller för att få a-kassa så att du inte blir utan inkomst om du nekas ersättning från Försäkringskassan. Få känner till att du inte får a-kassa om du varit sjukskriven längre än fem år. 
  • Berätta för andra att det går att söka trygghetspension, alltså sjukersättning för äldre, så att de slipper ta ut sin pension i förtid. 

Regler för trygghetspension

Den som är utsliten och bara har några år kvar till pensionsåldern har i dag lättare att få sjukersättning. Politikerna har kallat det för trygghetspension, men det är sjukersättning som du ansöker om från Försäkringskassan.

Det gäller från 60 år och 11 månader, alltså i princip från 61 år. 

Försäkringskassan prövar din arbetsförmåga mot det arbete du haft de senaste 15 åren. 
Ersättningen är samma som sjukersättningen, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst.

Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du också ansöka om extra ersättning från Afa Försäkring. Hur stor ersättning du får baseras på den genomsnittliga inkomsten du haft, men kan handla om mellan 2000 till 4000 kronor per månad.

Här finns fler frågor och svar om trygghetspension