Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Cirka 400 anställda i omkring 25 olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster och som har Fremias avtal berörs. Ett exempel på en arbetsgivare är Hjälp Hemma i Sverige AB, som finns i Stockholm och Göteborg. Avtalet gäller till och med den 30 september 2025.

Vilka löneökningar blir det?

SVAR: I år höjs lönerna med i genomsnitt 850 kronor från och med den 1 oktober. 340 kronor läggs ut generellt och 510 kronor förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Nästa år, den 1 oktober, ökar lönerna med ytterligare i genomsnitt 800 kronor, varav 320 kronor är generellt och 480 kronor individuellt. 

Lägstalönerna höjs med 1 150 kronor från och med den 1 oktober i år, från 22 477 kronor till 23 627 kronor.  Nästa år, den 1 oktober höjs lägstalönerna med ytterligare 850 kronor till 24 477 kronor.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Storhelgs-ob höjs med 5,4 procent i år och 4,6 procent nästa år. Övriga ob-tillägg och andra ersättningar höjs med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år.

Ett så kallat branschvanetillägg införs som innebär 200 kronor i tillägg per månad efter tre års dokumenterad branschvana.