Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Avtalet gäller barnskötare, städare, kökspersonal, elevassistenter, lärarassistenter, vaktmästare, resurspersonal till barn med behov, vaktmästare och chaufförer som är anställda i förskolor, skolor och fritidshem.

Av de 1 300 arbetsgivare som har avtalet är de flesta små kooperativa förskolor, men bland arbetsgivarna finns också Fryshuset, Folkuniversitet, Stockholms stadsmission och Medborgarskolan.

I Kommunals yrkesgrupper finns uppskattningsvis 18 000 – 19 000 anställda, enligt Fremia. Avtalet gäller från den 1 november i år till den 31 oktober 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs den 1 november 2023 med 1 076 kronor i genomsnitt på heltid och med 980 kronor i genomsnitt på heltid den 1 november 2024. Löneökningarna gäller endast för medlemmar i Kommunal som omfattas av dem fram till 69 års ålder.

Fakta: Lägstalöner

Från den 1 november 2023: 

Lägstalönen höjs till 21 839 kronor för den som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid som är längre än tre månader.

Lägstalönen höjs till 24 414 kronor för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanlagd anställning hos arbetsgivaren.

Från den 1 november 2024:

Lägstalönen höjs till 22 560 kronor för den som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid som är längre än tre månader.

Lägstalönen höjs till 25 220 kronor för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanlagd anställning hos arbetsgivaren.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg räknas upp med löneökningarna. Lägerersättningen höjs med 4,1 procent till 342 kronor per dygn den 1 november i år och med 3,3 procent till 353 kronor per dygn den 1 november 2024.

Avtalet innehåller tydliga lönekriterier, krav på medarbetarsamtal, lönesamtal och lönebeskedssamtal. Det lönesättande samtalet ska från nästa år dokumenteras skriftligt och skrivas under av arbetstagare och arbetsgivare inom två veckor efter samtalet.

Om lönesamtalet inte har genomförts enligt avtalet kan Kommunal kräva att det ska ske inom två veckor.