Kommunal har i dag fem olika avtal inom äldreomsorgen och villkoren för medarbetarna skiljer sig åt dem emellan.

– Det har blivit uppenbart när kommuner lägger ut verksamhet på entreprenad. Det blir märkligt för de medlemmar som jobbar på ett äldreboende och från en dag till en annan får helt andra förutsättningar. Vi vill att äldreomsorgen som bransch ska behandlas likvärdigt, då behöver det vara mer likvärdiga villkor. Det handlar om lön, pensioner och arbetstider. 

Vill ha bättre villkor

Hon betonar att det handlar om att det måste bli bättre villkor, ”en förflyttning framåt”, inte bara att villkoren ska bli likvärdiga.

Facket har sedan länge kongressbeslut på mer branschneutrala kollektivavtal och detta var en av punkterna när Malin Ragnegård och avtalssekreterare Johan Ingelskog på torsdagen gick ut i en debattartikel i Dagens Nyheter där man bjöd in andra aktörer verksamma inom branschen till samtal om hur äldreomsorgen kan förbättras.

– Ibland behöver man fundera på hur lyckosamt det man har gjort bakåt i tiden har varit. Behöver vi ändra strategi? Vad behöver vi göra för att det verkligen ska bli förbättringar i praktiken? Då har vi gjort den här debattartikeln och nästa steg blir att skicka en formell inbjudan.

Bjuder in företag

Inbjudan, som kommer att skickas ut i december, går ut till arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, men även de privata företagen Frösunda/Norlandia, Attendo, Ambea, Olivia, Humana och Förenade Care.

Är det ett misslyckande för Kommunal att de privatanställda inte fick samma villkor som dem som jobbar i det offentliga när det började privatiseras?

– Det är självklart så att vi behöver vara självkritiska. Vi har också ett ansvar att det har blivit så här. Med facit på hand är det klart att vi skulle ha begärt hängavtal eller att de skulle ha haft lika avtal när det började privatiseras på 90-talet. Men nu står vi där vi gör och behöver vi försöka ta ett omtag.

Fler måste vilja stanna

Hon säger att bakgrunden till dagens invit till arbetsgivaren är att äldreomsorgen är ”en bransch under fritt fall”. 

– Krisen blir bara värre och värre. Därför behöver vi lägga prestige åt sidan och tänka på vad vi behöver göra för att stärka branschen för att inte fler ska vilja lämna, för att fler ska orka till pension, för att fler ska lockas till att vilja jobba i branschen i framtiden. 

Bland punkterna som Kommunal vill diskutera ingår också stärkt statlig finansiering, fler hållbara vägar in i yrket och att kompetensutveckling måste synas i lönekuvertet.