Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Barnskötare, vaktmästare och lokalvårdare är några av de yrkesgrupper i trossamfund och ekumeniska organisationer som berörs. Cirka 1 000 anställda finns på avtalsområdet. Några arbetsgivare är till exempel Pingstkyrkan och Baptistkyrkan. Avtalet gäller till och med den 30 september 2025.

Vilka löneökningar blir det?

SVAR: I år höjs lönerna med i genomsnitt 1 037 kronor från och med den 1 oktober. Nästa år, den 1 oktober, ökar lönerna med ytterligare 961 kronor i genomsnitt. Löneökningarna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad viss löneökning.

Lägstalönerna höjs i år med 1 350 kronor till 23 850 kronor och nästa år höjs lägstalön med ytterligare 961 kronor och blir då 24 811 kronor.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Som i många andra av Kommunals avtal i årets avtalsrörelse införs att lönesamtal ska dokumenteras skriftligt.

Avtalet innehåller skrivningar om att arbetsgivarna ska uppmuntra till en friskvårdstimme per vecka. Ersättningar och tillägg höjs också från den 1 oktober i år och nästa år.