Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Samtliga anställda på avtalet går på lönebidrag och arbetar på exempelvis caféer/restauranger, inom viss djurskötsel, second hand-affärer med mera. Verksamheter som sysslar med arbetsintegration. 1 500­ – 2 000 anställda berörs på omkring 200 företag.

Avtalet gäller från den 1 oktober i år till den 30 september 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs från den 1 oktober 2023 med 897 kronor i genomsnitt på heltid och med 939 kronor i genomsnitt på heltid den 1 oktober 2024. Löneökningarna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad viss löneökning.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR:  OB-tilläggen höjs med 7,4 procent under avtalsperioden och beredskapsersättningen höjs den 1 januari 2024 med 7,4 procent.

Lägstalönerna höjs i år med 1 350 kronor till 21 738 kronor för den som fyllt 19 år den 1 juni i år och för den som har adekvat gymnasieutbildning till 24 022 kronor.

Nästa år höjs lägstalönerna med ytterligare 717 kronor (outbildad) respektive 793 kronor (gymnasieutbildad). De nya lägstalönerna från och med den 1 juni 2024 blir därmed 22 455 kronor och 24 815 kronor.

Avtalet innehåller inga förändrade villkor i övrigt.