Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Cirka 300 anställda berörs av Kommunals avtal med Vårdföretagarna för ambulanssjukvårdare. Många av dem arbetar på Falck Ambulans, Premedic och Samariten Ambulans. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs med 4,1 procent den 1 oktober 2023 och 3,3 procent den 1 oktober 2024. I det här avtalet höjs alltså inte lönerna med kronor som i många andra av Kommunals avtal. 

Fakta: Lägstalöner

Från den 1 oktober 2023:

Lägstalönen höjs med 1 350 kronor till 23 931 kronor.

Från den 1 oktober 2024:

Lägstalönen höjs med 790 kronor 24 721 kronor.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Rörliga ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 oktober 2023 och med 3,3 procent från den 1 oktober 2024.

Texten om tidsbegränsade anställningar i avtalet uppdateras så att den följer nya lagen om anställningsskydd (las). De anställningar som finns i avtalet är numera, särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete.

Reglerna för dygnsvila förhandlas, resultatet ska vara klart den 31 oktober. Ett nytt regelverk ska vara på plats den 1 augusti 2024.