Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Avtalet gäller ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag som ingår i arbetsgivarorganisationen Fremia. Cirka 300 anställda berörs i omkring 40 ridhusföretag.

Avtalet gäller till och med den 30 september 2025.

Vilka löneökningar blir det?

SVAR: Avtalet för ridlärare, hästskötare och övrig personal i ridhusföretag ger från den 1 oktober i år en löneökning med 1 075 kronor.

Och nästa år den 1 oktober 2024 höjs lönerna med 966 kronor.

Lägstalöner

Så här mycket höjs lägstalönerna:

  • Yrkesgrupp A – som fyllt 16 år: Med 733 kronor.
  • Yrkesgrupp B –  som fyllt 17 år: Med 784 kronor.
  • Yrkesgrupp C – som fyllt 18 år: Med 1 350 kronor.
  • Yrkesgrupp D – med 3 års yrkesvana: Med 1 350 kronor.
  • Yrkesgrupp E – med 5 års yrkesvana: Med 1 350 kronor.
  • Yrkesgrupp F – övriga arbetstagare: Med 1 350 kronor.

Nästa år höjs lägstalönerna med ytterligare 3,3 procent.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Ersättningar för till exempel obekväm arbetstid och övertid höjs med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år.

Avtalet har också anpassats till de nya reglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Dessutom har en lite namnändring skett. Tidigare hette avtalet Ridinstruktör, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag. Nu heter det alltså Ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.