Vilka berörs av avtalet?

Några tusen medlemmar berörs av Kommunals nya avtal med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det gäller främst undersköterskor och vårdbiträden i idéburna vårdföretag.

Avtalet gäller till och med den 30 september 2025.

Vilka löneökningar blir det?

Lönerna ökar från och med den 1 oktober i år med i genomsnitt 1 071 kronor. Och nästa år den 1 oktober ska lönerna höjas med i genomsnitt 962 kronor. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad viss löneökning

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor den 1 oktober i år till 21 599 kronor och 23 963 kronor för den med lämplig utbildning. Det andra året höjs lägstalönerna ytterligare med 3,3 procent till 22 312 kronor respektive 24 754 kronor.  Den höjningen sker den 1 juni.

Nästa år träder också låglönesatsningen in, då löneökningarna beräknas på en högre procentsats för dem med låga löner.

Vad innehåller avtalet mer?

Övriga ersättningar som ob och övertid höjs med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Kommunal har också fått in skriftlighetskrav när det gäller löneprocessen.

– Man ska jobba med lokala lönekriterier. Får man inte fram det så finns lönekriterier nu i det centrala avtalet också. Och lönesamtal ska dokumenteras, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

När det gäller reglerna för dygnsvila, är man inte klara ännu. En arbetsgrupp förhandlar vidare där även tjänstemannafacken också ingår och senast den 15 november ska man vara klara med de förhandlingarna.

Uppsägningstiderna har förändrats en aning som en anpassning till nya lagen om anställningsskydd. Det innebär bland annat något längre uppsägningstid om man säger upp sig själv, för dem som anställs efter det kommande årsskiftet.

Vad säger arbetsgivarna?

Fremias biträdande förhandlingschef Jasmina Helander vill bland annat lyfta fram att man ska utreda möjligheterna till delpension i en arbetsgrupp nästa år.

Hon är nöjd med att man har klarat att teckna ett nytt avtal med löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden men flaggar också för att det kan bli tufft för många vårdföretag.

– Det kommer vara tufft för många att bedriva verksamhet när vi har det här historisk höga märket på arbetsmarknaden och när kommuner och regioner inte höjer ersättningarna till våra medlemsföretag i paritet med märket, säger Jasmina Helander.