Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Åtta LO-förbund har samma avtal med arbetsgivarorganisationen Fremia och LO ansvarar för förhandlingarna. Kommunal har cirka 2 900 medlemmar i flera olika branscher inom Samhall, bland annat inom kök och städ.

Avtalet gäller till den 30 september 2025.

Vilka löneökningar blir det?

SVAR: Lönerna ökar med 1 020 kronor i år. Nästa år, den 1 oktober, ökar lönerna med 931 kronor. I år höjs också det så kallade arbetsuppgiftstillägget 1 med 330 kronor. Det är ett tillägg som alla anställda får när man varit anställt ett år och ger därmed högre löneökningar till dem med låga löner, 1 350 kronor för den gruppen.

– Vi är nöjda med uppgörelsen. Den följer märket som garanterar att de med lägst löner får en extra skjuts, säger Tina Nordling, avtalsansvarig ombudsman på LO, enligt ett pressmeddelande.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Övriga ersättningar som ob och övertid höjs med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. 

Flera skrivningar i avtalet syftar till att förbättra arbetsmiljön på Samhall. Bland annat skrivs krav på skriftliga anmälningar in i avtalet, om facket inte anser att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter. Där ingår också tidsgränser för när åtgärder måste vidtas.

– Det är viktigt att de fackliga skyddsombudens roll förtydligas och stärks, inte minst på ett företag som Samhall med sina specifika utmaningar. Med den nya skrivningen i avtalet uppnår vi detta, säger Tina Nordling.

I avtalet finns nu också en möjlighet till att avsätta pengar för en frivillig delpension.

Vad säger arbetsgivarna?

SVAR: Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia, säger till Fastighetsfolket:

– De fackliga parterna har övertygat oss om fördelarna med en kollektivavtalad reglering på Samhall. Arbetet ska nu tydligare involvera fackförbundens förtroendevalda för att säkerställa att alla anställda får en bra arbetsmiljö.