Vilka berörs av avtalet?

SVAR: De som berörs av avtalet är städare och lokalvårdare i privata städföretag som ofta utför städning på entreprenad. Alltså städar skolor, sjukhus och andra lokaler på uppdrag av kommuner och regioner. Stora arbetsgivare på avtalet för serviceentreprenad med Almega Tjänsteförbunden är Sodexo, ISS och Coor. Avtalet gäller från den 1 september i år till 31 augusti 2025.

Avtalet berör cirka 4 500 av Kommunals medlemmar och cirka 32 000 anställda enligt Almegas pressavdelning.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från den 1 september, höjs lönen med i genomsnitt 980 kronor (heltid) och nästa år, den 1 september, med 850 kronor i genomsnitt. 

I avtalet finns ett branschvanetillägg för den som har flera års erfarenhet i yrket. Nu höjs det. För den som arbetat tre år höjs det från 600 kronor till 650 kronor. För den som arbetat 6 år höjd det från 550 till 600 kronor. Detta är en framgång som Kommunal lyfter.

– Vi är särskilt nöjda med att vi höjer branschvanetillägget ordentligt och att vi får hela den höjningen år ett i dessa inflationstider, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare, Kommunal.

Lägstalönerna höjs med 980 kronor i år och 850 kronor nästa år. Det är lägre höjning än i många andra avtal. Det förklarar Kommunal med att en större höjning av lägstalönerna skulle betyda låga löneökningar för de som inte har lägstalön eller att Kommunal skulle varit tvungna att gå med på försämrade villkor i avtalet.

Fakta: Lägstalöner

Från den 1 september 2023:

Lägstalönen för alla över 20 år höjs med 980 kronor till 24 489 kronor.

Från den 1 september 2024:

Lägstalönen höjs med 850 kronor till 25 339 kronor.

Ungdomslöner för dem som är 18 – 19 år är 90 procent av lägstalön.

Ungdomslöner för dem som är 16 – 17 år är 80 procent av lägstalön.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Inga villkorsförändringar är gjorda. Men i förhandlingarna har Kommunal försvarat anställningstryggheten, berättar Johan Ingelskog. 

– Arbetsgivaren krävde kraftiga försämringar vid verksamhetsövergång, de krävde att anställningstryggheten skulle tas bort, det var den stora frågan, säger Johan Ingelskog.

Men det blev ingen förändring och det betyder att samma regler som tidigare gäller när ett städföretag tar över städning från ett annat företag.

Avtalet ändrades inte heller när det gäller visstidsanställningar. Kommunal hävdar att det är nya las som gäller. Alltså särskild visstidsanställning som ger rätt till en fast anställning efter 12 månader och rätten att räkna samman dagarna mellan sina visstidsanställningar som arbetade dagar.

– Man kan vara max visstidsanställd under ett år, nya las gäller, det är Kommunals uppfattning. Almega har en annan uppfattning och vi kanske till sist möts i Arbetsdomstol en i den frågan, säger Johan Ingelskog.

Men arbetsgivarna i Almega hävdar att det är avtalet som gäller och enligt det tar det tre år innan en visstidsanställning blir fast. ”Eftersom vi inte har gjort några villkorsförändringar i avtalet så gäller bestämmelserna i avtalet på samma sätt som tidigare”, skriver Kajsa Eldin, förhandlingsledare, Almega i ett mejll till KA.

Kommunals Johan Ingelskog uppmanar alla som har allmän visstidsanställning att se till att de i stället får en särskild visstidsanställning så att de nya las-reglerna gäller.

Vad säger arbetsgivarna?

Även Almegas Kajsa Eldin är nöjd med att de med flera års erfarenhet i yrket får en högre löneökning.

”Vi har tillsammans identifierat ett behov av att premiera anställda som arbetat länge på företagen, och har därför valt en extra satsning på dessa medarbetare, det känns kul för företagen”, skriver hon till KA.