Vårens löneförhandlingar med Dorotea kommun gick bättre än på många år för Kommunal. Christina Sandqvist som är fackligt förtroendevald på sektionen skötte förhandlingarna tillsammans med tre medlemmar från olika arbetsplatser i kommunen. De fick igenom att alla medlemmar skulle få ett generellt påslag på 1 125 kronor.

– Vi tyckte att alla skulle få lika mycket.

Hur fick ni med arbetsgivaren på det?

– Vi tryckte mycket på att undersköterskor fick mycket potter under coronapandemin men att andra yrkesgrupper också hade problem, säger hon.

En annan orsak är att de har många nya chefer och att lönesamtalen inte fungerat.

– De har inte vetat vad som försiggår på golvet. Och då är det svårt att ge individuella löner. 

Trogen tjänst gav 500 extra

En annan sak som de fick igenom var att alla som arbetat länge i kommunen skulle premieras.

– Alla som arbetat över tjugo år fick 500 kronor extra i månaden. 

Christina och förhandlingsgruppen använde sig av argument om att kommunen har tappat många undersköterskor till privata företag och att det är svårt att hitta vikarier på många andra områden som kök och barnomsorg. Arbetsgivarsidan höll med om att de var tvungna att visa de anställda att de verkligen vill ha dem kvar.

–  Ska man vara rädd om sin personal så måste man se över lönerna.

”Många har ringt och är glada”

De nya lönerna betalades ut på junilönen har du hört något från medlemmarna efter det?

– Ja, det har varit ovanligt många som ringt och är glada i år.

Har du några tips till andra som förhandlar lön?

– Nej, inte riktigt. Inget annat än att man ska stå på sig.