Vilka berörs av avtalen?

Avtalen berör cirka 2 300 anställda som finns framför allt på djursjukhus samt hunddagis och katthem.

Några stora arbetsgivare är Anicura och Evidensia som driver djurkliniker och djursjukhus.

Avtalen gäller från den 1 juli i år till och med den 30 juni 2025.

Vilken löneökning blir det?

De anställda tillhör olika lönegrupper, eller tariffer, utifrån erfarenhet och utbildning med mera.

I flera av tarifferna höjs minimilönerna med 1 350 kronor i år, sen lite lägre i vissa grupper. För dem som tjänar mer än minimilön i dag blir löneökningarna också något lägre än 1 350 kronor. Nästa år höjs lönerna ytterligare med 3,3 procent.

En ny tariff har införts på avtalet för sällskapsdjur.

– Den gäller dem som kommer direkt från naturbruksgymnasiet, säger Kommunals ombudsman Ulf Hansson.

Vad innehåller avtalen mer?

Ersättningar för övertid, ob med mera höjs med 4,1 procent den 1 juli i år och med ytterligare 3,3 procent den 1 juli nästa år.

Avtalet innehåller inga villkorsförändringar. Alla villkorsfrågor ska behandlas i arbetsgrupper som ska göra en översyn av lönemodellen, anställningsformer, dygns- och veckovilan samt avtalsförsäkringar och avtalspensioner.