Vilka berörs av avtalet?

Utan konfliktvarsel denna gång har fack och arbetsgivare i den gröna sektorn tecknat ett nytt avtal från och med den 1 juli, som berör cirka 6 800 anställda. 

Tidigare har Kommunal varslat om konflikt inom bland annat trädgårdsodling och golfbanor för att Gröna Arbetsgivare tyckt att avtalslösningarna kostat för mycket.

– Nu har arbetsgivarna förstått att man inte kan hävda att det är mer än 7,4 procent, säger Kommunals ombudsman Ulf Hansson.

Avbytare och anställda på maskinstationer är två andra grupper som berörs, förutom djurskötare och traktorförare.

Stora arbetsgivare på området är Wapne Gård i Halland och Skapernäs i Skåne. Inom fjäderfä-verksamhet, där detta avtal också gäller, finns till exempel landets största äggproducent AB CA Cedergren.

Kolmården är en annan stor arbetsgivare på djurparksområdet.

Vilken löneökning blir det?

De anställda tillhör olika lönegrupper, eller tariffer, utifrån erfarenhet och utbildning med mera.

De flesta tariffernas minimilöner höjs i år med 1 350 kronor, förutom för ungdomar där höjningarna är lägre. Inom bärodling är minimilönehöjningarna 1 150 kronor och 1 075 kronor i tre olika tariffer, lägre för ungdomar. Löneökningar för dem som tjänar mer än minimilön blir olika beroende på vilken tariff man ligger i men blir som mest 1 167 kronor. Nästa år höjs minimilönerna med 3,3 procent och den högsta löneökningen är då 1 094 kronor.

Vad innehåller avtalet mer?

Ersättningar för övertid, ob med mera höjs med 4,1 procent den 1 juli i år och med ytterligare 3,3 procent den 1 juli nästa år.

Avtalet innehåller inga villkorsförändringar. Alla villkorsfrågor ska behandlas i arbetsgrupper som ska arbeta med översyn av lönemodellen, anställningsformer, dygns- och veckovilan samt avtalsförsäkringar och avtalspensioner.