Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Några hundra anställda, arbetar på Actic Sverige som driver gym och simhallar. På Stockholm Live som driver Avicii Arena (Globen) och Friends Arena arbetar ett tiotal som production supervisors. Men andra företag har också avtalet med Almega Tjänsteföretagen för arenor, bad- och idrottsanläggningar. Avtalet gäller från den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från den 1 juli 2023 höjs lönerna med i genomsnitt 1029 kronor per heltidsanställd. Från den 1 juli 2024 höjs lönerna med i genomsnitt 935 kronor per heltidsanställd.

Fakta: Lägstalöner

Från den 1 juli 2023:

Lägstalönen för de som fyllt 19 år höjs till 21 985 kronor.

Lägstalönen som för de med adekvat gymnasieutbildning, höjs till 24 317 kronor.

Från den 1 juli 2024:

Lägstalönen för de som fyllt 19 år höjs till 22 710 kronor.

Lägstalönen för de med adekvat gymnasieutbildning, höjs till 25 119 kronor.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 juli 2023 och med 3,3 procent från och med den 1 juli 2024.

Skriftlighetskrav vid lönesamtal. Individuella lönesamtal ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av både chefen och den anställde som ska få en kopia. Lönesamtalet ska genomföras innan den lokala löneförhandlingen. Detta gäller från 2025.