Förvaltningsrätten återkallar beslutet från IVO och låter Humana behålla sitt tillstånd. En av anledningarna till det är att de anser att en del av de felaktigheter som begåtts ligger långt tillbaka i tiden. De anser inte heller att det är rimligt att ett företag med så många anställda inte begår några fel.

I domen står det ”Vid prövningen av om tillståndshavaren inte längre uppfyller kravet på lämplighet behöver i stället hänsyn tas till vad som är visat i frågan om vilka åtgärder som tillståndshavaren har vidtagit för att säkerställa att liknande brister inte uppstår i framtiden.”

Humana Assistans är ett av Sveriges största företag inom personlig assistans och omsätter flera miljarder kronor. När Ivo drog tillbaka deras tillstånd för att bedriva personlig assistans i januari var det därför många som blev förvånade.

Anledningen var bland annat att Försäkringskassan kräver tillbaka 100 miljoner kronor i felaktigt utbetald assistansersättning och att sex kommuner anmält Humana Assistans för både återkommande brott mot arbetstidslagen och bristande insyn i assistansen. 

Tusentals assistenter och brukare påverkas

Beslutet berör enligt Humana Assistans själva 11 000 personliga assistenter och 2 000 assistansanvändare. För de flesta av dem fortsätter arbetet som vanligt i väntan på domen eftersom företaget överklagat och i väntan på dom har fått rätt att fortsätta med personlig assistans.

Domen från förvaltningsrätten under onsdagen gör att de kommer att få fortsätta med det. De går på Humana Assistans linje och företaget ska få sitt tillstånd tillbaka. 

Robert Pehrsson är personlig assistent för Humana på Gotland. Han är glad över beslutet.

– Härligt härligt då kan vi andas ut nu. Jag känner mig trygg med den arbetsgivaren jag har. Det betyder mycket för mig. Jag är jätteglad för det här beslutet. Så får vi se om Ivo överklagar.

Vad betyder det för dig om domen överklagas till kammarrätten som är nästa instans?

– Då fortsätter oron och det är inte nyttigt för någon. Den här assistansgruppen jag jobbar i har hittills lyckats hålla oron på en bra nivå. Vi pratar med varandra och har en egen chattgrupp där vi tar upp det som är tungt, säger Robert Pehrsson, personlig assistent på Gotland för Humana Assistans.

Vill inte jobba utan kollektivavtal

Om företaget blir av med tillståndet i slutändan har Robert Pehrssons brukare flaggat för att han kommer att starta ett eget företag och anställa sina assistenter genom det. Det är mest det som bekymrar Robert och hans kolleger.

Robert Pehrson är personlig assistent.
Robert Pehrsson är glad över beslutet.

– Vad blir det för förutsättningar vi får om Humana inte är kvar? Jag tänker inte ställa upp att jobba utan kollektivavtal. Det är den trygghet jag har för att ha det bra på arbetet. Men ska jag säga upp mig i fall det blir så? Jag vet inte.

Humana skriver i ett pressmeddelande att domen är viktig för hela LSS-reformen:

– Ett oerhört glädjande beslut och för mig är det ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Vi har en verksamhet att vara stolta över, säger Johanna Rastad, Humanas vd.

Men ännu är sista ordet sagt. På IVO analyserar man fortfarande domen och har inte tagit ställning till om den ska överklagas.

– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har precis tagit del av domen och ska nu analysera den närmare. IVO:s beslut att återkalla Humanas Assistans AB:s tillstånd bygger på en sammanvägd bedömning av stora återkrav från det allmänna på över 100 miljoner kronor, anmälningar från kommuner och bristande förmåga att följa IVO:s tidigare kritikbeslut, säger Karin Lewin, chefsjurist på IVO.

Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård har tagit del av domen och påpekar att förvaltningsrätten påpekar att det begåtts fel men att det inte tillräckligt allvaliga för att dra in tillståndet.

– Men jag förstår att det är ett skönt besked för de anställda och att det blir ett lugn i verksamheten nu. Ett fällande hade skapat ännu mer oro. Men finns det brister ska de påtalas och det är vikitigt att de kan prövas i domstol – det gäller både privata och kommunala aktörer. Vi kommer att fortsätta följa det här och se om IVO överklagar.

Vad har hänt

Den 31 januari 2023 drog IInspektionen för vård och omsorg (Ivo) tillbaka Humana Assistans tillstånd för att bedriva personlig assistans. 

Den 7 februari fick företaget rätt att fortsätta med personlig assistans i väntan på domen och Försäkringskassan beslöt att betala ersättningen för personlig assistans direkt till assistansanvändarna istället för till Humana Assistans.

Efter förhandlingar i Stockholms förvaltningsrätt under maj föll domen 21 juni.

Domen kan överklagas till Kammarrätten.

Humana Assistans AB

Omsatte 2,8 miljarder kronor 2021 och gjorde en vinst på 193 miljoner kronor.

Ingår i Humana koncernen som företaget själva har 16 000 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland