Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Anställda i drygt 140 idéburna företag och stiftelser som inte styrs av vinstintressen, till exempel Bräcke diakoni och Hela människan. Alla yrkesgrupper inräknade så finns drygt 6 000 anställda, en stor del av dem arbetar i Kommunals yrken. Kommunals avtal med Arbetsgivaralliansen vård och omsorg gäller från den 1 maj 2023 till den 30 september 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från den 1 maj 2023 så höjs lönerna med i snitt 1138 kronor per heltidsanställd. Den 1 maj 2024 höjs lönerna med i snitt 1 049 kronor per heltidsanställd, då ingår en låglönesatsning.

Fakta: Lägstalöner

Från den 1 oktober 2023:

  • Lägstalönen höjs till 22 203 kronor.
  • Lägstalönen för den som har adekvat gymnasieutbildning höjs till 24 456 kronor.

Från den 1 oktober 2024:

  • Lägstalönen höjs till 23 252 kronor.
  • Lägstalönen för den som har adekvat gymnasieutbildning höjs till 25 505 kronor.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 oktober 2023 och med 3,5 procent från den 1 oktober 2024. 

Tjänstepension, extra avsättning med 1,3 procent görs från och med 2024.

Skriftlighetskrav vid lönesamtal. Individuella lönesamtal ska genomföras innan den lokala löneförhandlingen, anteckningar från samtalet motiveringen av lönesättningen, vilka lönekriterier som använts och hur de viktats. 

En friskvårdtimme per vecka uppmanas arbetsgivaren att erbjuda.

Förlängd uppsägningstid på grund av arbetsbrist för den som fyllt 59 år och varit anställd i tio år. 

Stärkt skydd vid uppsägning under ledighet med graviditetspenning. Uppsägningstiden startar då den anställde börjar arbeta eller skulle ha börjat arbeta enligt ansökan om föräldraledighet. Detta gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Reglerna för dygnsvila ska diskuteras i en arbetsgrupp för att sedan skrivas in i kollektivavtalet och börja gälla den 1 maj 2024.