Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Cirka 1 300 av Kommunals medlemmar som arbetar på kommunala bostadsbolag och andra fastighetsbolag. De största arbetsgivarna är Krambo AB, Kirunabostäder och Stockholmshem. Kommunals avtal med Fastigo gäller från den 1 maj 2023 till den 30 april 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från den 1 maj 2023 höjs lönerna med i genomsnitt 1 207 kronor.  Från den 1 maj 2024 höjs lönerna med i genomsnitt 1 035 kronor. Låglönesatsning ingår.

FAKTA: Lägstalöner

Från 1 maj 2023:

Lägstalönen för den som fyllt 20 år höjs till 26 160 kronor.

Från 1 maj 2024:

Lägstalönen för den som fyllt 20 år höjs till 27 195 kronor.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och med 3,3 procent från den 1 maj 2024. 

Handledartillägget höjs till 55 kronor i år och till 57 kronor 2024.

Lönesamtalet ska dokumenteras skriftligt, undertecknas av chef och anställd.

Semesterdagar som sparats får inte vara fler än 30.

Om någon med graviditetspenning blir uppsagd på grund av arbetsbrist så ska uppsägningstiden börja löpa efter att föräldraledigheten är slut. 

Avsteg från 11 timmars dygnsvila vid övertids- och mertidsarbete får endast ske två gånger per vecka.

För den som har beredskap och utför aktivt arbete som bryter dygnsvilan ska kompenserande vila förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande. För den som har beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila läggas med dygnsvilan som följer efter beredskapsperiodens slut. 

Permission (kort ledighet med lön) kan ges när mor- och farföräldrar, svärföräldrar, registrerad partner och annan nära anhörig i familjen drabbas av plötslig sjukdom, dödsfall och begravning.

Lägstalöner införs för långtidsarbetslösa, nyanlända och andra som anställds i arbetsmarknadsinsatser med bidrag från Arbetsförmedlingen. Lägstalön från den 1 maj 2023 är på heltid 21 300 kronor och från den 1 maj 2024 lägst 22 335 kronor.