Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Cirka 60 000 personer berörs av LO:s bemanningsavtal med Almega Kompetensföretagen. Studentconsulting AB och Humly Edtech AB är de största arbetsgivarna för Kommunals cirka 200 medlemmar som arbetar på avtalet. Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Ny garantilön från den 1 maj 2023 blir 124,79 kronor i timmen och ny garantilön från den 1 maj 2024 blir 128,91 kronor. Låglönesatsningen är inräknad i årets löneökning.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och med 3,3 procent från den 1 maj 2024.