Kommunal förhandlar i år omkring 45 avtal. Fem avtal med Sobona är klara. De gäller anställda som arbetar i till exempel simhallar, med vatten och avfall, energi, fastigheter och räddningstjänst på flygplatser i kommun- och regionägda bolag.

Vilka berörs av avtalen?

SVAR: Anställda i bolag som har dessa avtal med Sobona:

Sobona besöksnäring och kulturarv. Anställda på drygt 120 företag, totalt berörs nära 4 300 anställda, alla yrkesgrupper inräknade. De arbetar bland annat på Västerbottens museum och Uppsala kommun arenor och fastigheter. 

Sobona Vatten och miljö. Anställda på drygt 90 företag, totalt berörs närmare 8 000 anställda i olika yrken. De arbetar bland annat på Stockholm vatten och avfall AB. 

Sobona Energi. Anställda på cirka 220 företag, totalt berörs nära 12 650 anställda i olika yrken på kommunala energibolag.

Sobona Fastigheter. Anställda på drygt 140 företag med ansvar för fastigheter och parkering, totalt berörs närmare 6 900 anställda i olika yrken. De arbetar bland annat på Telge Bostäder AB och Stockholm Parkering AB.

Sobona Flygplatser/Privat räddningstjänst. Anställda på 18 flygplatser, närmare 650 anställda berörs i olika yrken, Kommunals yrken finns inom räddningstjänsten. 

Alla avtalen gäller 1 april 2023 till 31 mars 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från 1 april 2023 höjs lönerna med i genomsnitt 4,1 procent. Från 1 april 2024 med i genomsnitt 3,3 procent. Nästa år, alltså 2024, sker en låglönesatsning. Det betyder att de lägsta lönerna räknas upp till 28 211 kronor vilket ökar storleken summan som fördelas i lokala löneförhandlingar. Detta gäller alla avtalen.

FAKTA: Lägstalöner

Från 1 april 2023 för Besöksnäring och kulturarv: 

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 22 180 kronor.
 • Lägstalönen för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning höjs till 23 600 kronor.

Från 1 april 2024 för Besöksnäring och kulturarv:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 22 940 kronor.
 • Lägstalönen för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning höjs till 24 400 kronor.

Från 1 april 2023 för Vatten och miljö:

 • Lägstalönen för den som fyllt 20 år och har ett års sammanhängande anställningstid i yrket höjs till 25 720 kronor.

Från 1 april 2024 för Vatten och miljö:

 • Lägstalönen för den som fyllt 20 år och har ett års sammanhängande anställningstid i yrket höjs till 26 850 kronor.

Från 1 april 2023 för Energi:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 21 498 kronor.

För yrkesarbetande, alltså elmontör, driftmaskinist/-tekniker, styr- och reglertekniker gäller:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 24 234 kronor.
 • Lägstalönen för den som har två års yrkeserfarenhet höjs till 27 417 kronor.
 • Lägstalönen för den som har fem års yrkeserfarenhet höjs till 30 532 kronor.

Från 1 april 2024 för Energi:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 22 207 kronor.

Yrkesarbetande, alltså elmontör, driftmaskinist/-tekniker, styr- och reglertekniker gäller:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 25 043 kronor.
 • Lägstalönen för den som har två års yrkeserfarenhet höjs till 28 322 kronor.
 • Lägstalönen för den som har fem års yrkeserfarenhet höjs till 31 540 kronor.

Från 1 april 2023 för Fastigheter:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 21 975 kronor.
 • Lägstalönen för den som har gymnasieförberedande gymnasieutbildning höjs till 24 296 kronor.

Från 1 april 2024 för Fastigheter:

 • Lägstalönen för den som fyllt 19 år höjs till 22 710 kronor.
 • Lägstalönen för den som har gymnasieförberedande gymnasieutbildning höjs till 25 110 kronor.

Från 1 april 2023 för Flygplatser/Privat räddningstjänst:

 • Lägstalönen för den som fyllt 20 år och har ett års sammanlagd anställningstid i yrket höjs till 25 820 kronor.

Från 1 april 2024 för Flygplatser/Privat räddningstjänst:

 • Lägstalönen för den som fyllt 20 år och med ett års sammanlagd anställningstid i yrket höjs till 26 672 kronor.

Vad innehåller avtalen?

Gäller Besöksnäring och kulturarv, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser/Privat räddningstjänst: Från 1 januari 2024 gäller nya regler som innebär att löneavdrag inte görs om man som anställd måste få kompenserande vila under ordinarie arbetstid, hur kompensationen ska ske regleras också. 

Gäller Besöksnäring och kulturarv, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser/Privat räddningstjänst: Alla ersättningar och tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 april 2023 och med 3,3 procent från och med 1 april 2024. 

Gäller Energi: Ersättningar och tillägg höjs individuellt och höjningen är lika stor som löneökningen.

Gäller Besöksnäring och kulturarv, Vatten och Miljö, Fastigheter:

Om en överenskommelse görs med arbetsgivaren kan semesterdagstillägg bytas mot fler semesterdagar eller extra avsättning till tjänstepension. 

Gäller Besöksnäring och kulturarv, Vatten och Miljö, Fastigheter, Energi:

Tydligare regler vid beredskap. Övertidsersättning ska betalas ut även när man gör kortare arbeten hemma och beredskapsersättning ska betalas ut under hela beredskapen. Arbetsgivaren ska vara tydlig med förutsättningarna för arbete.

Gäller Energi: Extra pensionsavsättningar ska göras med 0,5 procent på den pensionsgrundande lönen för att höja avsättningen till avtalspensionen i AKAP-KR.