Både Anna Dicander, rådgivare och förhandlare på Arbetsgivaralliansen, och Per Östlund som är förhandlingschef på Vårdföretagarna tror att även de behöver anpassa sina avtal till EU-direktivet. Om det blir samma överenskommelse för dem som mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, avgörs i förhandlingar som startar inom kort. Per Östlunds bild är att det troligen inte går att behålla dygnspassen.

– Jag har en klar uppfattning om att det är problematiskt att ha de här långa passen i förhållande till EU-direktivet. Men sedan om det finns möjligheter till undantag, det har vi inte tittat på. Finns det en öppning så kommer vi försöka hitta den, säger Per Östlund.

Svårare att få personal

Han säger att medlemsföretag har hört av sig och är oroliga för att det ska bli svårare att få personal om dygnspassen försvinner.

Tror du att det finns möjlighet att göra undantag utifrån arbetstidsdirektivet just för personliga assistenter?

– Nej, jag ser inte det nu. Men jag sa att jag hoppas, jag vet ju inte vad Kommunal har för ingång i det.

De ändrade reglerna för dygnsvila kan påverka många kommunalares scheman.

Skärpta viloregler

Ändrade regler om dygns­vila – så påverkas ditt schema

KA reder ut

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia som företräder många privata assistansarbetsgivare, säger att de inte har inlett förhandlingar om att ändra reglerna för dygnsvila eftersom Kommunal inte hört av sig till dem ännu. Deras avtal går ut först i höst. Hon utgår från att Kommunal kommer lyfta frågan i kommande avtalsförhandlingar men säger att de inte är bundna av uppgörelsen mellan Kommunal och SKR. Hon kan inte svara på om hon tror att det går att behålla dygnspassen – men säger att Fremias medlemmar uttrycker att de inte har ett intresse av att de tas bort.

– Vi tittar på direktivet och tillhörande praxis, för att gräva lite djupare i vad det egentligen innebär för våra verksamheter. Finns det möjlighet att göra undantag så kommer vi vilja ha undantag. Men vi har som sagt inte suttit i förhandlingar med Kommunal än, så det är alldeles för tidigt att säga bu eller bä, säger Jasmina Helander.

Svårt att avvika inom samma bransch

Även Arbetsgivaralliansens Anna Dicander tror att det blir svårt att komma fram till något som är speciellt annorlunda jämfört med SKR-avtalet.

– Kommunal, Vårdförbundet och SKR har ju egentligen förhandlat för Sverige, det har ju varit deras avsikt. Så att inom samma bransch avvika markant, det ser jag som svårt.

Varför?

– Det var ju staten Sverige som kritiserades för att man har en flora av kollektivavtal där vissa då i den praktiska tillämpningen stred mot direktivet. Vi måste avvakta kommissionens uttalande för att se om den överenskommelse som Sobona och SKR har ingått med Kommunal om den är tillräckligt långtgående och eventuellt medger några avsteg för andra branscher, säger Anna Dicander.

Några färdiga förslag på hur man ska schemalägga om dygnspass inte längre är möjligt har ingen av arbetsgivarorganisationerna än så länge.

– Den enda lösningen jag ser just nu, innan jag har träffat mina motparter, är att man måste dela upp passen mycket mer. Det är det som varken anställda eller arbetsgivare vill, säger Vårdföretagarnas Per Östlund.